ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Οι Προφορικές και οι Αναρτημένες Ανακοινώσεις θα κριθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου προς Βράβευση.

  • Οι Προφορικές Ανακοινώσεις θα βαθμολογογούνται από τους Προέδρους της εκάστοτε Συνεδρίας
  • Οι Αναρτημένες Ανακοινώσεις θα κριθούν από την επιτροπή Βραβεύσεων την Κυριακή και ώρα 10:00 – 11:30.
  • Οι Βραβεύσεις θα ανακοινωθούν στην τελετή λήξης του 23ου Πανελληνίου Σεμιναρίου και ώρα 12:30-13:00.
back to top